Nieuwe voorzitter Platform Melkgeitenhouderij

Geen categorie

27 december 2023

Vanaf 1 januari 2024 neemt Gerard Heerink de taak van voorzitter van Platform Melkgeitenhouderij over van Jos Tolboom. Sinds 1 september 2017 was Jos Tolboom voorzitter van het Platform. Jos blijft nog wel betrokken bij het Platform als bestuurslid. Gerard heeft een lange werkhistorie in diverse functies in de techniek- en zuivelbranche. Onderstaande stelt hij zich voor.

Gerard Heerink is 67 jaar, woonachtig in Alphen (N-B), gehuwd en vader van 2 dochters en opa van 3 kleinkinderen. Na de opleiding tot levensmiddelentechnoloog in Wageningen, heeft hij achtereenvolgens in het management/de directie gewerkt bij de Katholieke Land- en Tuinbouwbond te Haarlem, Zuivelco√∂peratie Coberco, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Zuivelco√∂peratie Friesland Foods/FrieslandCampina, Zuivelbedrijf Milkiland (Oekra√Įne) en Branchevereniging Fedecom.

“De rode draad in mijn leven en werk is de betrokkenheid en actieve inzet voor landbouw en voedsel. De ontwikkeling van de agro- en foodsector ervaar ik als bijzonder boeiend. Het is voor alle betrokkenen immers een continue uitdaging om met sterk wisselende natuurlijke en klimatologische omstandigheden elke dag weer veilige, gezonde, duurzame en betaalbare producten aan consumenten aan te bieden. Na mijn actieve werkperiode in verschillende leidinggevende rollen bij o.a. ZLTO, FrieslandCampina en Fedecom (de branchevereniging mobiele (agro)techniek), ben ik nu in de gelegenheid gesteld om als voorzitter van het Platform een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de geitensector. Mijn drijfveer was en is om de agrosector en de mensen die daarin hun brood verdienen vooruit te helpen. De

uitdaging voor de toekomst is om het verdienvermogen van de sector te versterken en tegelijkertijd duurzaam te produceren. En dat is een heel groot spanningsveld. In mijn eerste kennismaking met de geitenzuivelsector heb ik gemerkt dat deze bedrijfstak daar ook middenin zit. Aan de ene kant de druk en de kansen van de markt voor geitenzuivel en aan de andere kant de maatschappelijke randvoorwaarden van diergezondheid en dierenwelzijn, de emissie van broeikasgassen, behoud van natuur, etc. In de ervaringen die ik door de jaren heen heb opgedaan is mijn overtuiging gegroeid dat ondernemers in de agrofoodsector in staat zijn flexibel in te spelen op veranderingen in marktvragen en maatschappelijke eisen. . Met doelgerichte, praktische, eigen initiatieven en innovaties aan de samenleving laten zien wat ondernemers tot stand kunnen brengen. Dat is de beste manier om vertrouwen van consumenten, burgers en de samenleving (en dus ook de overheid) te winnen. Daar is de geitensector op verschillende vlakken al volop mee bezig, zo heb ik met waardering ervaren in de eerste contacten met geitenhouders en geitenzuivelbedrijven. Er ligt een duidelijke (herijkte) missie en visie die een uitstekende leidraad biedt voor het werk van het Platform in de komende jaren. Ik zie daarom uit naar een plezierige samenwerking met betrokken bestuurders en medewerkers van de LTO Vakgroep Geitenhouderij en Nederlandse Geiten Zuivel Organisatie. Graag wil ik de eerste periode benutten voor werkbezoeken en gesprekken met geitenhouders, management van zuivelbedrijven, dienstverleners en beleidsmakers. Dan hoop ik een beeld te vormen hoe het Platform kan verder ontwikkelen tot h√©t Informatie-, Kennis- en Innovatie-centrum van de sector. De geitenzuivelsector nog sterker op de kaart zetten door een stevige samenwerking van alle schakels in de geitenzuivelketen, zie ik als een mooie uitdaging en een grote opdracht .‚ÄĚ

Gerard Heerink