Vacature programmaleider DGZK en beleidsmedewerker NGZO

Geen categorie

18 juli 2022

Als programmaleider van het programma de Duurzame GeitenzuivelKeten (DGZK) maak je het geitenhouders mogelijk te streven naar verdere verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Zo draag jij er mede zorg voor dat de melkgeitensector toekomstbestendig is en op een verantwoorde manier voedsel blijft produceren. De DGZK is onderdeel van het Platform Melkgeitenhouderij.

Taken en rollen

 • Je initieert, coƶrdineert en evalueert activiteiten binnen de DGZK.
 • Je voert nulmetingen uit, formuleert doelstellingen en stelt indicatoren vast.
 • Je creĆ«ert draagvlak voor activiteiten die voortkomen uit de DGZK en genereert de benodigde (financiĆ«le)middelen.
 • Je houdt stakeholders betrokken en geĆÆnformeerd over de ontwikkelingen binnen de DGZK.
 • Je coƶrdineert het PR-programma Ontdek De Geit.
 • Je stelt agendaā€™s op voor onder andere werkgroepbijeenkomsten, maakt notulen en bewaakt de uitvoering van acties.
 • Je rapporteert periodiek de voortgang van de DGZK aan de stuurgroep en het bestuur van het Platform Melkgeitenhouderij en stelt een jaarverslag op.

Als beleidsmedewerker voor de Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO) behartig je de belangen van de in Nederland gevestigde inzamelaars en verwerkers van geitenmelk.

Taken en rollen

 • Je ondersteunt en adviseert het bestuur bij bestuurlijke, organisatorische en administratieve processen.
 • Je actualiseert en onderhoudt het keten-kwaliteitszorgsysteem KwaliGeit en zoekt afstemming met betrokken partijen.
 • Je zorgt dat het ICT-systeem functioneert naar behoren en vanuit dit systeem de juiste kengetallen gepresenteerd kunnen worden;
 • Je coƶrdineert activiteiten en projecten die inspelen op actuele themaā€™s.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor inzamelaars, verwerkers, geitenhouders en dierenartsen.  
 • Je ondersteunt waar nodig het Platform Melkgeitenhouderij.

Competenties

 • Strategisch en meedenkend.
 • Coƶrdinerend en proactief.
 • Organisatorisch en administratief sterk.
 • Initiatiefrijk en resultaatgericht.

Functie-eisen

 • Affiniteit met de geitenzuivelketen.
 • Kennis van duurzaamheids- en kwaliteitsprogrammaā€™s en de uitvoering daarvan.  
 • Kennis op het gebied van ketensamenwerking.
 • Flexibel inzetbare zelfstandig ondernemer.

Aanbod

Een passende honorering, bij voorkeur als ZZP-er.

Tijdbesteding is gemiddeld 15 tot 20 uur per week. Deze wekelijkse tijdsbesteding is grotendeels zelf in te delen.

Solliciteren

Reageren op de vacature kan tot uiterlijk 5 augustus a.s. en dit doe je door een e-mail en CV te sturen naar info@platformmelkgeitenhouderij.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van het Platform Melkgeitenhouderij, Jos Tolboom (06-40310501) en/of met de voorzitter van de NGZO, Nico Verduin (06-18054354).