Sectorplan geitenbokjes: terugblik lammerseizoen 2023 en lopende acties

Geen categorie

24 juli 2023

Het grote geitenlammerseizoen van dit jaar zit erop. Nieuw dit seizoen was dat de uitwerking van het sectorplan over de omgang met geitenbokjes ook daadwerkelijk doorgevoerd werd op de bedrijven. Zo werden geitenhouders verzocht te voldoen aan de nieuwe KwaliGeit-norm die voor dit jaar stelt dat tenminste 25% van de geitenbokjes grootgebracht dient te worden tot minimale geschiktheid voor humane consumptie. Op de meeste bedrijven vroeg dit niet direct om meer inspanningen dan voorgaande lammerseizoenen, maar op een aantal bedrijven had men te kampen met de nodige uitdagingen. Uitdagingen die grotendeels werden voorzien tijdens het opstellen van het sectorplan. De NGZO en LTO Geitenhouderij hebben afgelopen tijd daarom alle zeilen bijgezet om deze uitdagingen zoveel mogelijk te tackelen.

Slachtcapaciteit

Alvorens het lammerseizoen begon, hebben de NGZO en LTO Geitenhouderij de NVWA aangeschreven om hun zorgen te uiten over verwachte problemen in slachtcapaciteit, mogelijk mede veroorzaakt door personeelstekort bij de NVWA en de KDS. Tijdens het lammerseizoen is er veelvuldig contact geweest met de NVWA en nu nog steeds.  

Aan de hand van signalen vanuit zowel geitenhouders als andere partijen in de keten, concludeerden de NGZO en LTO Geitenhouderij dat problemen in diverse schakels van de slachtketen zorgden voor oponthoud en frustratie. Om deze reden vond begin deze maand met alle partijen uit de slachtketen en de NVWA een bijeenkomst plaats. Het doel van deze bijeenkomst was het evalueren van het afgelopen lammerseizoen, knelpunten hierin vast te stellen en hierop structurele oplossingen te formuleren. Het is duidelijk dat voor goede doorloop binnen de slachtketen alle schakels nodig zijn.

Wat de sector hier zelf aan kan doen is de grote geboortepiek in het lammerseizoen zo veel mogelijk af te vlakken. Door als sector in te zetten op geboortespreiding, vermindert de druk op de slachtketen. De geitenhouders die er toch voor kiezen om lammeren aan te bieden in de piek, lopen het risico dat lammeren niet op het gewenste moment afgehaald kunnen worden.

Huisvestingsprobleem

Wanneer geitenbokjes niet kunnen worden opgehaald door de veehandelaar, dan is dit het snelst voelbaar op de bedrijven die krap in de huisvesting van geitenbokjes zitten. Vooral in Noord-Brabant speelt een huisvestingsprobleem door het strikt ingestoken geitenmoratorium dat daar van kracht is. Het Noord-Brabantse moratorium staat namelijk niet toe dat er gebouwd of verbouwd wordt, ook niet ten behoeve van huisvesting voor geitenlammeren. In samenwerking met ZLTO hebben de NGZO en LTO Geitenhouderij deze overheidsbelemmering op diverse manieren kenbaar gemaakt bij onder andere de Provinciale Staten.

Knelpunten melden

Zowel de NGZO als LTO Geitenhouderij blijven zoeken naar structurele oplossingen, zodat iedere geitenhouder kan voldoen aan de KwaliGeit-norm. Voor 2024 geldt dat tenminste 50% van de geitenbokjes grootgebracht dient te worden tot geschiktheid voor humane consumptie en in 2025 betreft dit 100%. Verwacht u vanwege overheidsbelemmeringen niet te kunnen voldoen aan deze KwaliGeit-norm voor 2024 en/of 2025, meld dit dan tijdig via info@platformmelkgeitenhouderij.nl.