Nieuw sectorplan voor omgang met geitenbokjes

Geen categorie

2 augustus 2022

Zolang er melkgeiten in Nederland gehouden worden, worden er al geitenbokjes geboren. Het bokje is enkel geschikt voor de vleesproductie. Geitenhouders hadden altijd verschillende mogelijkheden om hun geitenbokje tot waarde te brengen. Naast dat de keuze wat te doen met het bokje een economisch aspect heeft, speelt ook de ethische kant een steeds belangrijkere rol. Hoe gaan we om met het jonge dier?  

In mei dit jaar bogen daarom een aantal geitenhouders, melkverwerkers en -inzamelaars zich over de vragen ‘welke doelen kan de sector zichzelf stellen om de zorg voor lammeren en specifiek bokjes te verbeteren?’ en ‘wat hebben geitenhouders nodig om meer lammeren tot geschiktheid voor humane consumptie groot te kunnen brengen op het bedrijf?’. Daaruit rolde een plan van aanpak voort dat uiteindelijk breder besproken is en kon rekenen op een warm onthaal.  

Ondanks alle stappen die gezet zijn, vinden LTO vakgroep Geitenhouderij en de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) dat het nu tijd is om door te pakken. De sector stelt zichzelf daarom als doel om in het jaar 2025 alle geitenbokjes groot te brengen tot minimaal geschiktheid voor humane consumptie. Dit doel wordt als eis ondergebracht in ketenkwaliteitssysteem KwaliGeit. Zo wordt een extra stap gezet naar een gewaardeerde en toekomstbestendige geitenhouderij in Nederland. Daarnaast creëert dit een gelijk speelveld tussen boeren.  

Geitenhouders worden over het plan van aanpak bijgepraat tijdens de regiobijeenkomsten die gehouden worden op 30 augustus, 1 september en 6 september aanstaande. Heeft u als geitenhouder de uitnodiging gemist? Neem dan voor meer informatie contact op met uw melkinzamelaar.