Nieuws

Jaarverslag Platform Melkgeitenhouderij 2020

18 november 2021

Project Verduurzaming Melkgeitenhouderij In 2019 heeft Platform Melkgeitenhouderij een document gemaakt met daarin de prioritering voor de verduurzamingsagenda de komende jaren. In 2020 zijn de ambities uit 2019 geconcretiseerd in een aantal projecten. Dit heeft […]

Nieuwsbrief Platform Melkgeitenhouderij november 2021

18 november 2021

Antibiotica database aangewezen Met enige vertraging is op 1 april jongstleden de aangepaste antibiotica wetgeving ingegaan. In deze wetgeving is de geitensector nu ook verplicht om de medicijn leveranties aan veehouders te registreren in een […]

Jaaroverzicht Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK) 2020

1 september 2021

De melkgeitensector is een jonge, ambitieuze sector die streeft naar eentoekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie, met respectvoor mens en dier. Daarom werkt de sector proactief aan verduurzaming. Dat doetze onder leiding van het Platform […]

Start verkenning die ontwikkeling van melkgeitenbedrijven weer mogelijk moet maken

1 juni 2021

In opdracht van en in samenwerking met het Platform Melkgeitenhouderij  is Wageningen Research afgelopen maand begonnen met een 1e verkenning bij vier provincies. Het doel is om in beeld te krijgen welke onderwerpen provincies belangrijk […]

Nieuws maart 2021

30 maart 2021

Meer informatie over onderstaande projecten vindt u onder lopende projecten! Antibiotica database Vorige week zijn alle geitenhouders in Nederland met meer dan 25 geiten door RVO geïnformeerd over de wettelijke plicht per 1 april 2021 […]

Nieuwsbrief December

18 december 2020

Nieuwsbrief December 2020In deze nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende onderwerpen* Realisatie Antibioticadatabase* Afronding implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij* Feedback geitenhouders op Implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij* Financiën Platform Melkgeitenhouderij  Realisatie Antibioticadatabase  In opdracht van […]

Melkgeitenhouderij in de kamerbrief “Voortgangsrapportage programma duurzame veehouderij”

30 oktober 2020

Op 22 oktober stuurde minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer, om de Kamer te informeren over de voortgang van het verduurzamen van de veehouderij. Dit is onderdeel van het proces dat volgde op […]

Nieuwsbrief september 2020

5 oktober 2020

Nieuwsbrief september 2020In deze nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende onderwerpen:* Aankondiging regiobijeenkomsten* Gesprek Minister Schouten* Bewaking CL* Ontdek de Geit Aankondiging najaar bijeenkomstenOp vrijdagmiddag 28 augustus heeft het platform Melkgeitenhouderij de […]

Ontdek de geit

5 juni 2020

Het Platform heeft €75.000 beschikbaar gesteld om ‘Ontdek de Geit’ een verdere impuls te geven en de naamsbekendheid te vergroten. De werkgroep imago en markt van DGZK is in samenwerking met communicatiebureau Jeen aan de […]

Bewaking CL

5 juni 2020

In het KwaliGeit protocol is opgenomen dat geitenhouders per 1 juli 2020 deelnemer moeten zijn aan een goedgekeurd CL-programma. Het programma van eisen voor een goedgekeurd programma is opgesteld door LTO en vastgesteld binnen het […]