Nieuws

Nieuws maart 2021

30 maart 2021

Meer informatie over onderstaande projecten vindt u onder lopende projecten! Antibiotica database Vorige week zijn alle geitenhouders in Nederland met meer dan 25 geiten door RVO geïnformeerd over de wettelijke plicht per 1 april 2021 […]

Nieuwsbrief December

18 december 2020

Nieuwsbrief December 2020In deze nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende onderwerpen* Realisatie Antibioticadatabase* Afronding implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij* Feedback geitenhouders op Implementatieplan Verduurzaming Melkgeitenhouderij* Financiën Platform Melkgeitenhouderij  Realisatie Antibioticadatabase  In opdracht van […]

Melkgeitenhouderij in de kamerbrief “Voortgangsrapportage programma duurzame veehouderij”

30 oktober 2020

Op 22 oktober stuurde minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer, om de Kamer te informeren over de voortgang van het verduurzamen van de veehouderij. Dit is onderdeel van het proces dat volgde op […]

Nieuwsbrief september 2020

5 oktober 2020

Nieuwsbrief september 2020In deze nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende onderwerpen:* Aankondiging regiobijeenkomsten* Gesprek Minister Schouten* Bewaking CL* Ontdek de Geit Aankondiging najaar bijeenkomstenOp vrijdagmiddag 28 augustus heeft het platform Melkgeitenhouderij de […]

Ontdek de geit

5 juni 2020

Het Platform heeft €75.000 beschikbaar gesteld om ‘Ontdek de Geit’ een verdere impuls te geven en de naamsbekendheid te vergroten. De werkgroep imago en markt van DGZK is in samenwerking met communicatiebureau Jeen aan de […]

Bewaking CL

5 juni 2020

In het KwaliGeit protocol is opgenomen dat geitenhouders per 1 juli 2020 deelnemer moeten zijn aan een goedgekeurd CL-programma. Het programma van eisen voor een goedgekeurd programma is opgesteld door LTO en vastgesteld binnen het […]

GEEF BOKKEN DE RUIMTE

22 mei 2020

Verschillende media besteden dezer dagen aandacht aan de zogenoemde ‘bokkenproblematiek’ in de geitenhouderij. Het Platform Melkgeitenhouderij, waarin partijen in de geitenzuivelketen samenwerken, is blij met de aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Een beter leven voor […]

Nieuwsbrief 1, januari 2020

10 februari 2020

 In de 1e nieuwsbrief 2020 van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende onderwerpen:* Terugkoppeling regiobijeenkomsten * WUR implementatie plan * Adviesraad DGZK * Salmonella * Verhoging heffing Platform Melkgeitenhouderij 2020 Terugkoppeling regiobijeenkomstenIn […]

Terugblik Platform Melkgeitenhouderij 2019

14 januari 2020

In dit overzicht kijken we terug op de activiteiten die het Platform Melkgeitenhouderij in 2019 heeft uitgevoerd. Project ‘plan verdere verduurzaming melkgeitenhouderij’ Het Platform Melkgeitenhouderij en het ministerie van LNV (de directie Dierlijke Agroketens en […]

Voortgang plan van aanpak welzijn geitenbokken

8 november 2019

Op 16 november 2017 hebben vertegenwoordigers van LTO Nederland en de Nederlandse Geiten Zuivel Organisatie het plan van aanpak ‘Welzijn geitenbokjes’ aangeboden op het ministerie van LNV. Het plan van aanpak heeft als doelstelling om […]