Jaarverslag Platform Melkgeitenhouderij 2020

Geen categorie

18 november 2021

Project Verduurzaming Melkgeitenhouderij

In 2019 heeft Platform Melkgeitenhouderij een document gemaakt met daarin de prioritering voor de verduurzamingsagenda de komende jaren. In 2020 zijn de ambities uit 2019 geconcretiseerd in een aantal projecten. Dit heeft geresulteerd in flinke cofinanciering door de overheid. In 2021 is begonnen met de uitvoering. Meer informatie vindt u op https://platformmelkgeitenhouderij.nl/projecten/implementatieplan-versnellen-verduurzaming-van-de-melkgeitenhouderij/.

Antibiotica database gerealiseerd

Met ingang van 1 april 2021 zijn geitenhouders verplicht om zich aan te melden bij een aangewezen database. Dierenartsen zijn verplicht om alle medicijnleveranties aan geitenhouders vast te leggen in die database.

Vooruitlopend op deze verplichtingen heeft Platform Melkgeitenhouderij in 2020 geïnvesteerd in een database. Deze database, Medigeit, is inmiddels door RVO aangewezen. Meer informatie vindt u op:

Jaarverslag DGZK 2020.

Het jaarverslag van de Duurzame Geitenzuivel Keten is in september 2021 gepubliceerd. Door de corona maatregelen waren er veel minder workshops dan in eerdere jaren. De deelname door geitenhouders aan DGZK steeg naar 324 bedrijven. Met een aandeel van 88% zijn we daarmee goed op schema naar de ambitie om alle geitenhouders deel te laten nemen.

Op https://platformmelkgeitenhouderij.nl/jaaroverzicht-duurzame-geitenzuivelketen-dgzk-2020/ vindt u de resultaten over 2020 en ook een vergelijking met eerdere jaren.

Jaarrekening

In september 2021 is het financiële jaarverslag over 2020 van Platform Melkgeitenhouderij vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (bestaande uit NGZO en LTO).

In 2020 is al geld gereserveerd voor de uitvoering van de verduurzamingsagenda door Platform Melkgeitenhouderij. De uitvoering hiervan is in 2020 beperkt begonnen, namelijk door het realiseren van een antibiotica database. De kosten hiervan vielen flink mee. Daarom heeft het Platform Melkgeitenhouderij flink kunnen reserveren voor toekomstige kosten van de verduurzamings agenda.

Ook is besloten een bedrag te reserveren voor calamiteiten. Tot slot zijn door de corona maatregelen niet alle activiteiten voor Ontdek de Geit uitgegeven. Het restant bedrag is gereserveerd en daarmee in opvolgende jaren nog beschikbaar voor sector communicatie.