Melkgeitenhouderij in de kamerbrief “Voortgangsrapportage programma duurzame veehouderij”

Geen categorie

30 oktober 2020

Op 22 oktober stuurde minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer, om de Kamer te informeren over de voortgang van het verduurzamen van de veehouderij. Dit is onderdeel van het proces dat volgde op de visie die LNV in 2018 heeft geproduceerd: “Waardevol en Verbonden”. Deze visie wordt ook wel de Kringloopvisie genoemd, maar er staat veel meer in dan alleen het sluiten van kringlopen. Ook thema’s als dierwelzijn, diergezondheid, biodiversiteit maar ook het inkomen van de boer zijn hierin belangrijk.

Nu dus een brief over de voortgang, met daarin ook aandacht voor de verduurzamingsagenda van onze melkgeiten sector. Samengevat hebben we, samen met de WUR, onze verduurzamingsagenda concreet gemaakt in een implementatieplan. In dit plan worden 10 thema’s benoemd: dierenwelzijn algemeen, zorg voor jonge dieren, antibiotica, zoönosen, maatschappij, energie en klimaat, kringlooplandbouw, biodiversiteit, volksgezondheid en het ontwerp van een integraal duurzame stal. Dit plan is eind augustus aan de sector gepresenteerd in een webinar.

Zoals de minister in de brief aangeeft willen we dit implementatieplan nog bespreken met de achterban voordat we het plan definitief vaststellen. Oorspronkelijk was gepland om in oktober bijeenkomsten te organiseren, maar u zult begrijpen dat dit niet is gelukt door de Covid-19 uitbraak. We bereiden nu digitale bijeenkomsten voor, waarin het de uitdaging is om dit op een goede manier aan te pakken zodat iedereen goed betrokken is. U ontvangt, apart van dit bericht, een uitnodiging om digitaal mee te praten over het implementatieplan.

Meer informatie:

De webinar over het implementatieplan kunt u hier terugzien.

De gehele kamerbrief vindt u hier.

De link naar de presentatie vindt u hier