Aanmeldingen onderzoek CL geopend

Geen categorie

19 november 2021

In het KwaliGeit protocol is opgenomen dat geitenhouders per 1 juli 2022 deelnemer moeten zijn aan een goedgekeurd CL-programma. Het programma van eisen voor een goedgekeurd programma is opgesteld door LTO en vastgesteld binnen het Platform Melkgeitenhouderij. De aanbieders van het onderzoek moeten kunnen laten zien dat ze aan het programma van eisen voldoen. Dit moet geborgd moeten worden via audits.

Wanneer u in aanmerking wenst te komen om een goedgekeurd programma in de markt te zetten vragen wij u om zich te melden. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk het Programma van Eisen en een aanmeldformulier toezenden. Na aanmelding zullen wij zo spoedig mogelijk een auditronde starten en richting melkgeitenhouders kenbaar maken welke programma’s voldoen aan het programma van eisen voor het beheersen van CL.

Voor informatie en een opgaveformulier kunt u zich melden bij info@platformmelkgeitenhouderij.nl

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.