Heffing en begroting van het Platform Melkgeitenhouderij

Organisatie

10 februari 2017

Het Platform Melkgeitenhouderij maakt elk jaar een begroting die is gebaseerd op de te verwachten inkomsten en activiteiten. Jaarlijks wordt er een bedrag per 100 kg/melk geïnd door de zuivelverwerkers en inzamelaars bij de melkgeitenhouders.
Voor 2017 bedraagt de heffing voor melkgeitenhouders € 0,06 per 100 kg/melk. Deze contributie aan het Platform Melkgeitenhouderij bedraagt ca. € 120.000 op jaarbasis. Hiermee worden projecten en activiteiten gefinancierd zoals het para-tbc project, de folder ‘Feiten over geiten’, project ‘Verbeterde afzet rosé-bokken’, de LTO Melkprijsvergelijking Melkgeitenhouderij, een bijdrage aan het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren en aan boerderij educatie melkgeitenhouders.
Daarnaast wordt een gedeelte van de contributie die wordt opgebracht door melkgeitenhouders en een bijdrage van de NGZO ingezet voor de Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK). Vanuit de DGZK worden activiteiten georganiseerd zoals een imago-onderzoek m.b.t. de melkgeitenhouderij en het ontwikkelen van kengetallen. Vanwege de activiteiten in 2017 m.b.t. de DGZK is de heffing verhoogd met € 0,01/100kg melk ten opzichte van 2016.

 

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.