Invloed van Q-koorts vaccinatie op de immuunrespons bij geiten

Diergezondheid

22 augustus 2017

In de periode juni-oktober 2014 werd door Innatoss Laboratories een pilotonderzoek uitgevoerd voor het bepalen van het effect van Coxiella burnetii vaccinatie op de immuunrespons tegen Coxiella bij melkgeiten.

In het onderzoek werd de immuunrespons na 1 of meerdere malen vaccineren gevolgd, zowel door het meten van antistoffen als met een test die de cellulaire afweer meet.

De resultaten laten zien dat na vaccinatie geen noemenswaardige cellulaire immuniteit ontstaat. Door het gebrek aan een cellulaire afweerreactie bij de primaire vaccinatie was het niet mogelijk om te laten zien dat deze sneller op gang komt, of juist langer aanwezig blijft. Er werd wel een goede antistofrespons gemeten. Deze loopt in de loop van een jaar snel terug. Bij hervaccinatie is er een snelle stijging van de antistoffen bij jongere dieren. Ook na hervaccinatie wordt de concentratie antistoffen snel minder tot bij 3 jarige dieren de antistofconcentratie boven het afkappunt blijft. Bij oudere dieren die mogelijk natuurlijk besmet zijn geweest, wordt wel cellulaire afweer gemeten, die versterkt wordt door hervaccinatie. In deze dieren is de antistoftiter blijvend hoog. In deze groep werden ook de meeste bijwerkingen geconstateerd (bij 10/14 dieren). De cellulaire respons, mogelijk in combinatie met hoge antistof titers is hier mogelijk debet aan.

Hoewel op basis van de resultaten de hervaccinatie “op maat” bij oudere dieren overwogen zou kunnen worden, is in de praktijk differentiatie tussen zo veel verschillende groepen niet gemakkelijk en goed uit te voeren. Daarbij is de vraag of deze groep dieren groot genoeg is om de kosten te verantwoorden die nodig zijn om te bewijzen dat zij uitgezonderd kunnen worden van de hervaccinatie.

Een kort rapport kunt u hier downloaden.