Reactie minister Schouten op plan van aanpak welzijn geitenbokken

Diergezondheid

9 januari 2018

Op 11 december 2017 heeft minister Schouten een reactie gestuurd aan de Tweede Kamer over het plan van aanpak welzijn geitenbokken. Citaat uit de kamerbrief:

‘Ik heb waardering voor de wijze waarop de sector in een relatief korte tijd tot een plan van aanpak is gekomen en voor dit plan breed steun heeft gevonden in de gehele keten. De verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het welzijn wordt met dit plan neergelegd bij de melkgeitenhouders. Zoals bij elk plan wordt het succes echter niet bepaald door wat aan papier wordt toevertrouwd, maar door de wijze waarop er uitvoering aan gegeven wordt. Het is aan LTO Nederland en de NGZO om het plan van aanpak om te zetten in concrete geborgde maatregelen en daar waar noodzakelijk daadkrachtig op te treden. Ik heb met LTO en NGZO afgesproken dat we in gesprek blijven over de resultaten van de aanpak en dat ik zelf een vinger aan de pols zal houden door vroegtijdige sterfte onder geitenlammeren te monitoren op basis van I&R-gegevens’. Meer informatie is beschikbaar via de kamerbrief en het plan van aanpak welzijn geitenbokken.