Toekomstvisie Geitenzuivelketen

Duurzaamheid

1 maart 2018

De Toekomstvisie Geitenzuivelketen is beschikbaar

De werkgroep Toekomstvisie Geitenzuivelketen heeft medio januari 2018 de Toekomstvisie Geitenzuivelketen gepresenteerd aan de besturen van de vakgroep LTO Melkgeitenhouderij en NGZO. De werkgroep bestaat uit melkgeitenhouders en vertegenwoordigers uit de verwerkers van geitenzuivel en is medio 2017 gestart met het visietraject. De visie is gevormd door gesprekken met 11 partijen van binnen en buiten de keten van de melkgeitenhouderij en natuurlijk met elkaar. De toekomst van de geitenketen draait om twee zaken: gezondheid en vertrouwen.

Via de link krijgt u inzage in de Toekomstvisie Geitenzuivelketen. De Toekomstvisie Geitenzuivelketen bestaat uit 4 onderdelen:

  • We werken professioneel
  • We werken vertrouwd
  • We werken verantwoord
  • We werken aan toegevoegde waarde.

De toekomst van de geitenketen draait om twee zaken: gezondheid en vertrouwen !
Op korte termijn gaat het Platform Melkgeitenhouderij in gesprek met de achterban om de Toekomstvisie Geitenzuivelketen te toetsen. Op basis van de reacties stelt het Platform Melkgeitenhouderij de strategische agenda voor de komende jaren vast.

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Verbeteren afzet geitenbokkenlamsvlees

De markt voor de bokjes is al enige tijd zodanig dat Nederlandse melkgeitenhouders enkele euro’s per bok moeten bijbetalen om deze kwijt te kunnen. Dit probleem kan worden opgelost door een economisch perspectiefvolle alternatieve afzetmarkt […]

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.