Toekomstvisie Geitenzuivelketen

Duurzaamheid

30 mei 2017

Het Platform Melkgeitenhouderij heeft het initiatief genomen voor een nieuwe toekomstvisie geitenzuivelketen. De uitdaging is om een visie te ontwikkelen die partijen in de keten én partijen daar omheen bindt. Een visie waarin helder wordt waar de sector spanning ziet ontstaan (o.a. bedrijfsgrootte, antibiotica, volksgezondheid) en waar samen naar passende antwoorden moet worden gezocht. Een kerngroep die bestaat uit melkgeitenhouders en vertegenwoordigers van de zuivelverwerkers geeft uitvoering aan dit traject waarbij o.a. gesprekken plaatsvinden met maatschappelijke organisaties om te horen hoe zij tegen de geitenzuivelketen aankijken.

Dit traject wordt gefinancierd vanuit het Platform Melkgeitenhouderij.   Hier leest u meer over de Aanpak Visie ontwikkeling geitenhouderij

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Verbeteren afzet geitenbokkenlamsvlees

De markt voor de bokjes is al enige tijd zodanig dat Nederlandse melkgeitenhouders enkele euro’s per bok moeten bijbetalen om deze kwijt te kunnen. Dit probleem kan worden opgelost door een economisch perspectiefvolle alternatieve afzetmarkt […]

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.