Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen

Duurzaamheid

9 februari 2017

De Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen is opgesteld in 2015 en geeft de gewenste ontwikkelrichting aan op het gebied van duurzaamheid binnen de geitenzuivelketen met hierbij de gewenste acties en prioriteiten, evenals benodigde middelen om uitvoering en implemtatie mogelijk te kunnen maken.

De Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen zet in op vier thema’s. Elk thema heeft een prioriteitenlijst met ideeën voor verduurzaming.

Mineralen en energie: Verlagen CO2-voetafdruk, regionale voer-mestkringloop, efficiënt omgaan met mineralen (terugdringen fosfaatuitstoot), energiebesparing.

Markt en keten: ketensamenwerking, nieuwe produkt-marktcombinaties, marktonderzoek

Gezondheid van mens en dier: gezonde geitenzuivelproducten, gezonde geit (levensduur), verantwoord antibioticagebruik, paratbc-programma.

Maatschappij en omgeving: bevorderen natuurlijk gedrag, transparantie creëren (open dagen, schoolklassen), meer publiciteit.

Deze agenda is tot stand gekomen in opdracht van het Platform Melkgeitenhouderij.