Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen

Duurzaamheid

9 februari 2017

De Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen is opgesteld in 2015 en geeft de gewenste ontwikkelrichting aan op het gebied van duurzaamheid binnen de geitenzuivelketen met hierbij de gewenste acties en prioriteiten, evenals benodigde middelen om uitvoering en implemtatie mogelijk te kunnen maken.

De Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen zet in op vier thema’s. Elk thema heeft een prioriteitenlijst met ideeën voor verduurzaming.

Mineralen en energie: Verlagen CO2-voetafdruk, regionale voer-mestkringloop, efficiënt omgaan met mineralen (terugdringen fosfaatuitstoot), energiebesparing.

Markt en keten: ketensamenwerking, nieuwe produkt-marktcombinaties, marktonderzoek

Gezondheid van mens en dier: gezonde geitenzuivelproducten, gezonde geit (levensduur), verantwoord antibioticagebruik, paratbc-programma.

Maatschappij en omgeving: bevorderen natuurlijk gedrag, transparantie creëren (open dagen, schoolklassen), meer publiciteit.

Deze agenda is tot stand gekomen in opdracht van het Platform Melkgeitenhouderij.

Paratuberculose in de melkgeitenhouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is de private partner in de Publiek Private Samenwerking Kleine Herkauwers (PPS-KH), onderdeel Paratuberculose in de melkgeitenhouderij. Onlangs zijn de resultaten van het project beschikbaar gekomen. Samenvattend hebben de projecten veel nieuwe inzichten […]

Projecten

Het Platform Melkgeitenhouderij initieert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid en geeft ook richting aan onderzoek dat van toegevoegde waarde is voor de geitenzuivelketen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte.