Vooruit met de geit

Duurzaamheid

9 februari 2017

De geitenhouderij bereidt zich voor op de toekomst. In een zoektocht met geitenhouders, erfbetreders, LTO Vakgroep Geitenhouderij, marktpartijen, dierenbelangenorganisaties en partijen uit de humane gezondheidszorg is er een nieuwe koers uitgezet. Een koers waarin ruimte is voor economie, dierenwelzijn, nieuwe markt- en productontwikkeling. Een sector, die bovendien gewaardeerd wordt door de samenleving en veilig is voor haar omgeving. Kortom, Vooruit met de Geit!

Een zorgvuldige veehouderij, daar moet het naar toe. Niet meer groot-groter-grootst, maar goed-beter-best. Wageningen UR heeft de Nederlandse geitenhouderij¬†onderzocht en in samenwerking met de sector en ketenpartijen zeven uitdagingen voor de toekomst van de geitenhouderij vastgesteld, deze zijn nauw verbonden met de toekomstvisie voor de melkgeitenhouderij van LTO Nederland.¬†De resultaten van deze zoektocht zijn gebundeld in de brochure¬†Vooruit met de Geit – Bouwstenen voor een sector met ambitie’.